Pataka WebLOG

Pataka Official Site

Archive for June, 2009

45 Derajat Celcius

Posted by pataka on 28th June 2009

Salah satu hikmah berharga ibadah berziarah ke tanah suci Madinah Al Munawaroh dan Makkah Al Mukaromah adalah pemahaman dan merasakan secara langsung (walaupun sedikit) betapa berat perjuangan fisik yang dahulu dijalankan baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Dan para nabi pendahulunya (seperti nabi Ibrahim AS dan nabi Ismail AS).

Read the rest of this entry »

Posted in Religion | No Comments »

Doa Cinta Kepada Allah

Posted by pataka on 24th June 2009

Doa cinta Allah SWT :

Allahumma inni as-aluka hubbaka wa hubba iman yuhibbuka wal’amalal ladzi yuballihunii hubbaka.

Ya Allah aku mohon dapat mencintaimu dan mecintai orang orang yang cinta kepadaMU dan aku mohon amal yang dapat mendatangkan kecintaanMU.

Allahumma al hubbaka ahabba ilayya min nafsii wa ahlii wa minal maail baarid.

Ya Allah jadikanlah cinta kepadaMu lebih aku sukai daripada mencintai diriku sendiri, kepada keluargaku dan daripada air yang sejuk.

(Hr.As Tarmidzi dari Abi Darda’)

Laa ilaaha illallohul maajuudu fi kulli zamaanin. Laa ilaaha illalollhul ma’budu fi kulli makaanin. La ilaaha illallohul madzkuuru bikulli lisaanin. Laa ilaaha illallohul ma’rufu bil ihsani. Laa ilaaha illallohu kalla yaumin huwa fi sya’nin. Laa ilaaha illallohul amaanul amaan min zawaalil iimaan wamin fitnatissyaithoni. Yaa qodiimal ihsaan. Kam laka ‘alainaa min ihsaanin. Ihsaanikal qodiim. Yaa hannaanu yaa mannaanu, Yaa rohiimu yaa rohmaan, Yaa ghofuuru yaa ghoffaaru ighfir lanaa war nas’aluka Yaa man Huwallahulladzii.

Laa ilaaha illa huwa -yaa salaaam – yaa quddus-yaa maalik-yaa rahiim-yaa rahman-yaa mutakabbir-yaa jabbaar-yaa ‘aziiz-yaa muaimin-yaa mu’min-yaa qahhaar-yaa ghaffaar-yaa mushawwir-yaa baari-yaa khaaliq-yaa qaabidh-yaa ‘aliim-yaa fattaah-yaa razzaaq-yaa wahhaab-yaa mudzillu-yaa mu’izzu-yaa raafi’-yaa khaafidh- yaa baasith-yaa lathiif-yaa’adlu-yaa hakam-yaa bashiir-yaa samir’-yaa syakuur-yaa ghafuur-yaa’adliim-yaa haliim-yaa khabiir-yaa hasiio-yaa muqiit-yaa hafiidl-yaa kabiir-yas ‘aliyyu-yaa waasi’-yaa mujiib-yaa raqiib-yaa kariim-yaa jaliil-yaa syahiid-yaa baa’its-yaa majiid-yaa waduud-yaa hakiim-yaa waliyyu-yaa matiin-yaa qawiyyu-yaa wakiil-yaa haqqu-yaa muhyii-yaa mu’iid-yaa mubdi’u’-yaa muhshii-yaa hamiid-yaa maajid-yaa waajid-yaa qayyuum-yaa hayyu-yaa mumiit-yaa muqtadir-yaa qaadir-yaa shamad-yaa ahad-yaa waahid-yaa diaahir-yaa akhir-yaa awwal-yaa muakhkhir-yaa muqaddim-yaa tawwaab-yaa barru-yaa muta’aali-yaa waalii-yaa baathin-yaa dzaljalaali wal ikraam-yaa maalikal yaa rauuf-yaa ‘afuwwu-yaa muntaqin-yaa maani-yaa mughnii-yaa ghaniyyu-yaa jaami’yaa muqsith-yaa badii’-yaa haadi-yaa nuur-yaa naafi’ yaa dhoarru-yaa shabuur-yaa raasyiid-yaa waarits-yaa baaqi.

Allahumma inni ‘abduka wabnu ‘abdika, wabnu amatika, naahiyati biyadika, maadhin fiyya hukmuka, ‘adlun fiyya qadhaauka. As’aluka bikulli ismin huwa laka, sammatta bihi nafsaka, au anzaltohuu fii kitaabika, au ‘allamtahu ahadan min khalqika, au ista’tsarta bihi fii ‘ilmil ghaibi ‘indaka, an taj’alal qur’aana rabii’a qalbi, wanuuro shadri, wajalaa’a huzni wan dzahaaba hammi.

Posted in Religion | No Comments »

Qiyamul Lail Menu

Posted by pataka on 13th June 2009

# Welcome Drink

Sholat Syukril Wudhlu 2 rakaat.

# Appetizer Menu

1. Sholat Iftitah 2 rakaat
2. Sholat Tasbih 2 rakaat
3. Sholat Taubat 2 rakaat.

# Main Course Menu

1. Sholat Hajat 4 rakaat (2 salam) 100 x QS. Al Ikhlas
2. Sholat Tahajud 8 rakaat (2 salam).

# Dessert Menu

Sholat Witir 3 rakaat (1 salam) atau 11 rakaat (4 x 2 rakaat 1 salam + 3 rakaat 1 salam).

Qiyamul Lail served every day at 02.30 AM – 04.30 AM.

Posted in Religion | No Comments »

97 Ribu dan Ekonomi Yang Memihak Rakyat

Posted by pataka on 13th June 2009

Kalau saja anda orang yang pernah belajar ilmu ekonomi, belakangan ini pasti akan tersenyum simpul ketika mendengar dan atau melihat perdebatan serta jargon politik antar calon presiden dan wakil presiden mengenai paham ekonomi yang dianut oleh negeri ini. Apalagi kalau anda juga memahami sejarah bangsa kita, terutama dalam hal evolusi sistem ekonominya.

Read the rest of this entry »

Posted in Politics | No Comments »

Pasal 27 Ayat 3 UU ITE

Posted by pataka on 12th June 2009

Sebenarnya saya malas membahas masalah ini. Sederhana saja sih, urusan melankolis kok dipidanakan? Bangsa kita itu aneh, lebih suka ribut soal pencitraan ketimbang substansi. Seperti tidak ada hal yang lebih penting untuk di urus. Kasus Prita misalnya, semua orang memahami bahwa masalahnya adalah pelayanan kesehatan yang buruk, tetapi kok bukan justru konteks itu yang dibahas melainkan urusan tuduh menuduh hina menghina.

Read the rest of this entry »

Posted in Politics | No Comments »

Bahaya Orang Munafik

Posted by pataka on 8th June 2009

Salah satu penyebab kerusakan di tengah masyarakat adalah karena tipu daya orang yang munafik. Mereka ini sangat berbahaya karena bagaikan menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan. Ketenteraman dan kedamaian suatu kaum bisa hancur binasa karena ulah orang munafik.

Read the rest of this entry »

Posted in Religion | No Comments »